Klub-1.jpg564616Indsejling_20.8_copy.jpg816135Filur_sejler_maj_2011.jpg514647Jollebro_29.7_copy.jpg547722Gammel_jolle.jpg

 

Nyhedsarkiv 

Skade på klubhuset.

Stormen Bodils hærgen får også konsekvenser for Holbæk Tursejlerklub. Formand Erik Petersen blev i sidste uge kontaktet af Holbæk Marina, som havde udført fugtmålinger i bygningerne. Desværre viste det sig, at vores klubhus også er blevet ramt, selvom det ikke umiddelbart er synligt. Målingerne afslørede nemlig, at vand er trængt ind under gulvet, som derfor nu skal udskiftes. Klubben berøres ikke økonomisk af udbedringen, men vi skal dog selv sørge for deponeringen af alt inventar under arbejdet. Bestyrelsen er nu i gang med at finde et egnet lokale eller leje af en container til opbevaringen. Det forestående arbejde får også konsekvenser for de kommende kurser. Erik Petersen har dog fået en aftale i stand med Holbæk Sejlklub om at stille lokaler til rådighed for afholdelse af disse. De planlagte klubaftener aflyses indtil videre.

dt logo 17

Network Media Hjemmeside fra
Network Media