P7310215_2.JPGK2019 FE - 19 - 118.JPGK2019 FE - 19 - 111_2_edited2.jpg

 

Nyhedsarkiv 

Holbæk Tursejlerklub indkalder hermed til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022

i klublokalet, søndag den 20. november 2022, kl. 11:00

DAGSORDEN

1.                   Valg af dirigent.

2.                   Valg af 2 stemmetællere.

3.                   Opgørelse af det antal stemmer, der er til stede ved

                      generalforsamlingen.

4.                   Bestyrelsens beretning.

5.                   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

6.                   Fremlæggelse af det kommende årsbudget.

7.                   Forslag fra bestyrelsen om Vedtægts ændring af §13 skt. 5.

8.                   Behandling af indkomne forslag.

                      Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til

                      vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før

                      generalforsamlingens afholdelse.

9.                   Fastsættelse af kontingent.

10.                 Valg af Formand

                      På valg er Rene (modtager genvalg)

 

11.                 Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er Erling (modtager ikke genvalg)

                      På valg er næstformand Ole Rasmussen (modtager genvalg)

12.                 Valg af bestyrelsesmedlemmer:

                      Nyvalg

12.                 Valg af 1. suppleant og 2. suppleant:

                      På valg er Niels B som suppleant (modtager ikke genvalg)

                      Nyvalg af suppleant 1 og 2

13.                 Valg af to revisorer og 1 revisorsuppleant:

På valg er: Bodil Petersen som revisor (modtager genvalg)

På valg er: Jytte Andersen som revisorsuppleant (modtager genvalg)

14.                 Eventuelt.

Bestyrelsen.

dt logo 17

Network Media Hjemmeside fra
Network Media