K2019 FE - 19 - 118.JPGP7310215_2.JPGK2019 FE - 19 - 111_2_edited2.jpg

 

Nyhedsarkiv 

 

  Holbæk Tursejlerklub indkalder hermed til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i klublokalet, søndag den 7. november 2021, kl. 11:00

 

 

DAGSORDEN

  

1. Valg af dirigent.

 

2. Valg af 2 stemmetællere.

 

3. Opgørelse af det antal stemmer, der er til stede ved generalforsamlingen.

 

4. Bestyrelsens beretning.

 

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 

6. Fremlæggelse af det kommende årsbudget.

 

7. Behandling af indkomne forslag.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i
hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdelse.

 

8. Fastsættelse af kontingent.

 

9. Valg af kasserer.

På valg er Uwe Jørgensen (modtager ikke genvalg)

 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er Ole Rasmussen (modtager genvalg)

 

11. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant:

På valg er Lili Anquist som suppleant (modtager genvalg)

Nyvalg af 2. suppleant

 

12. Valg af to revisorer og 1 revisorsuppleant:

På valg er: Bo Pedersen som revisor (modtager genvalg)

På valg er: Bodil Petersen som revisor (modtager genvalg)

På valg er: Jytte Andersen som revisorsuppleant (modtager genvalg)

 

13. Eventuelt.

   

   

Se indbydelse og dagsorden under linken: Generalforsamling 2021

    

Klubben byder på en øl eller vand under generalforsamlingen.

    

Bestyrelsen

 

dt logo 17

Network Media Hjemmeside fra
Network Media