K2019 FE - 19 - 118.JPGK2019 FE - 19 - 111_2_edited2.jpgP7310215_2.JPG

 

Nyhedsarkiv 

  Holbæk Tursejlerklub indkalder hermed til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i klublokalet, søndag den 27. juni 2021, kl. 11:00

 

 

DAGSORDEN

  

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Opgørelse af det antal stemmer, der er til stede ved generalforsamlingen.

4. Bestyrelsens beretning.

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

6. Fremlæggelse af det kommende årsbudget.

7. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag:

Efter en forsøgsperiode i år med hyppigere opdateringer af hjemmesiden som erstatning for   
Vandposten foreslår bestyrelsen, at Vandposten nedlægges permanent.

(Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen tilvedtagelse, skal være bestyrelsen i
hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse).

8. Fastsættelse af kontingent.

9. Valg af formand.

På valg er René Jensen (modtager genvalg)

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er Dorte Pedersen (modtager genvalg)

På valg er Stig Feldvoss (modtager genvalg)

11. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant:

På valg er Lili Anqist som 1. suppleant (modtager genvalg)

Nyvalg af 2. suppleant:

12. Valg af to revisorer og 1 revisorsuppleant:

På valg er: Bo Petersen som revisor (modtager genvalg)

På valg er: Bodil Petersen som revisor (modtager genvalg)

På valg er: Jytte Andersen som revisorsuppleant (modtager genvalg)

13. Eventuelt.

   

   

Se indbydelse og dagsorden under linken: Generalforsamling 2020

    

Traditionen tro indtager vi efterfølgende den medbragte søndagsfrokost.

Klubben byder på en øl eller vand under generalforsamlingen.

    

Bestyrelsen

 

dt logo 17

Network Media Hjemmeside fra
Network Media