547722Gammel_jolle.jpgKlub-1.jpg564616Indsejling_20.8_copy.jpg816135Filur_sejler_maj_2011.jpg514647Jollebro_29.7_copy.jpg

 

Nyhedsarkiv 

  

 

 

Holbæk Tursejlerklub indkalder hermed til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i klublokalet, søndag den 3. november 2019, kl. 11:00

 

DAGSORDEN

                           1. Valg af dirigent.

                           2. Valg af 2 stemmetællere.

                           3. Opgørelse af det antal stemmer, der er tilstede ved
                               generalforsamlingen.

                           4. Bestyrelsens beretning.

                           5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

                           6. Fremlæggelse af det kommende årsbudget.

                           7. Behandling af indkomne forslag.

                               Bestyrelsens foreslår, at Vandposten i den nuværende form med seks udgivelser om året nedlægges og

                               at informationer og nyheder i stedet løbende sættes på hjemmesiden.

                               (Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde

                               senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse).

                          8. Fastsættelse af kontingent.

                          9. Valg af kasserer: på valg er Uwe Jørgensen (modtager genvalg, såfremt der findes en afløser til

                              klubbens IT-opgaver)                 

                        10. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
                              Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år:
                              På valg er Søren Veje (modtager ikke genvalg)

                        11. Valg af 1. og 2. suppleant:
                              På valg er Lars Mikkelsen (modtager ikke genvalg)
                              Anden suppleant Dorte Pedersen er i foråret indtrådt i bestyrelsen, idet Paw Johansen grundet sygdom

                              udtrådte

                        12. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant:
                              På valg er: Bo Petersen som revisor (modtager genvalg)
                              På valg er: Bodil Petersen som revisorsuppleant (modtager genvalg).

                        13. Eventuelt.


Bestyrelsen.    

 

 

 

dt logo 17

Network Media Hjemmeside fra
Network Media