Klub-1.jpg547722Gammel_jolle.jpg514647Jollebro_29.7_copy.jpg564616Indsejling_20.8_copy.jpg816135Filur_sejler_maj_2011.jpg

 

Nyhedsarkiv 

 

Holbæk Tursejlerklub

indkalder hermed til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 i klublokalet, søndag den 5. november 2017, kl. 11:00

 

DAGSORDEN

                                    1. Valg af dirigent.

 

                                    2. Valg af 2 stemmetællere.

 

                                    3. Opgørelse af det antal stemmer, der er til stede ved
                                       generalforsamlingen.

 

                                    4. Bestyrelsens beretning.

 

                                    5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 

                                    6. Fremlæggelse af det kommende årsbudget.

 

                                    7. Behandling af indkomne forslag.
                                        (Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til
                                        vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før
                                        generalforsamlingens afholdelse).

 

                                    8. Fastsættelse af kontingent.

 

                                    9. Valg af Kasserer: på valg er Uwe Jørgensen (modtager genvalg)

 

                                  10. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
                                        Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år:
                                        På valg er Søren Veje (modtager genvalg)

 

                                  11. Valg af 1. og 2. suppleant:
                                        På valg er Lars Kragsaa (modtager genvalg)
                                        og Uwe Hansen (modtager genvalg)

 

                                  12. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant:
                                        På valg er: Bo Petersen som revisor (modtager genvalg)
                                        På valg er: Bodil Petersen som revisorsupplant (modtager genvalg).

 

                                  13. Eventuelt.

 

     Bestyrelsen.

dt logo 17

Network Media Hjemmeside fra
Network Media